SVATÝ VOJTĚCH

Spolek přináší paralelní pohledy na dílo a dědictví svatého Vojtěcha očima tří historiků:
Mgr. Petra Bahníka (*1967), PhDr. Radomíra Malého (* 1947) a prof. PhDr. Petra Charváta, DrSc. (*1949).
Ve všech třech příspěvcích se navíc odráží reflexe dřívější monografické práce prof. ThDr. PhDr. Františka Dvorníka (*1893, + 1975), moravského kněze a historika, mimochodem nejvýznamnějšího českého byzantologa, s názvem "Svatý Vojtěch", kterou vydal v roce 1967 v Křesťanské akademii v Římě.
Všechny tři současné svatovojtěšské příspěvky jsou obsahem publikace "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor", kterou spolek ve své edici Patrimonium Sancti Adalberti vydal v červnu 2021. 

František Dvorník

Svatý Vojtěch

Jméno Vojtěchovo je znovu vyslovováno s vroucí nadějí v Polsku, v Čechách, na Moravě,
ve Slezsku, na Slovensku i v Maďarsku. Jeho život i staletý vývoj národů, sv. Vojtěchovi stejně drahých, ukazují, že jedinou nadějí na jejich záchranu je vzájemná podpora v boji o svobodu
a těsná spolupráce v budoucnosti. Budiž nám i dnes tradice sv. Vojtěcha, patrona Čechů, Slováků, Poláků, Maďarů a Prusů, ponaučením a výstrahou pro doby příští!

Svatý Vojtěch budiž nám programem, jak zajistit budoucnost malých národů ve střední Evropě, které neporozumění vlastnímu historickému vývoji a národnostní zášť, tak často vydaly na milost a nemilost mocných sousedů...

více >

Petr Bahník

Pax Christiana svatého Slavníkovce

V populárně laděných politologických úvahách se různé modely státoprávních
a mezinárodněprávních uspořádání často zjednodušují a staví do křiklavých protikladů typu demokracie kontra totalita, absolutismus kontra konstituční systém či centralisace kontra decentralizace. Taková zjednodušení bývají vtipnými bonmoty, nepomáhají však pochopit skutečné procesy a ideje, naopak, zatemňují je. Setkáme se s tím i v soudobých výkladech myšlenky spolupráce evropských národů a její historie. Tyto interpretace zpravidla jen odrážejí poměr konkrétního autora k dnešní Evropské unii. Buď přehlížejí propastné ideové i principiální rozdíly a každý historický pokus o integraci Evropy hodnotí kladně, korunovací Karla Velikého počínaje a Naumannovou Mitteleuropou konče, nebo naopak razantně odmítají jakoukoli užší evropskou spolupráci jako "znečištěný pramen" a paralelu k hitlerovské Třetí říši.

více >

Radomír Malý

Svatý Vojtěch - společný patron středoevropských národů

Svatý Vojtěch byl prý "prvním Čechem evropského formátu". Tento výrok bylo možno
za komunistické éry často slyšet z úst českého katolického teologa a dlouholetého vězně komunistického režimu Oty Mádra na bytových seminářích, které se tenkrát ilegálně pořádaly. Dnes jej opakují jako mantru intelektuálové z církevní i světské scény. Špatně by postupoval ten, kdo by chtěl toto slovní spojení popřít a tvrdil, že druhý pražský biskup prvním Čechem evropského formátu nebyl. Problém je skryt v něčem jiném. Je nutno se ptát: O jakou Evropu tehdy šlo - a o jakou Evropu se jedná dnes? 

více >

Petr Charvát

Život a dílo svatého Vojtěcha

Vojtěch, syn Slavníkův, vzdělanec, biskup pražský, řeholník, misionář, mučedník a světec
(956? - 23. 4. 997) se na základě současných znalostí narodil na Libici, v sídle svého otce Slavníka. O panství Slavníkových synů se vedou dlouhé diskuse. Dnes se většinou soudí,
že spravovali nevelkou državu na východním okraji středních Čech, zhruba od Poděbradska
po Čáslavsko. Neznáme důvody předního společenského postavení Slavníkovy rodiny, víme však, že jejich kulturní orientace směřovala na severozápad a sever Evropy. Neumíme ani jednoznačně vyložit zmínku o tom, že Vojtěcha pojilo příbuzenství se saskou císařskou rodinou. To uvádí dvojitá legenda o světcích Václavovi a Ludmile, vzešlá patrně někdy na přelomu desátého a jedenáctého století z pera autora jménem Kristián. 

více >