PANELISTÉ

Dominik kardinál DUKA
(Česká republika)

arcibiskup pražský a primas český

Lothar HÖBELT
(Rakousko)

rakouský historik a mimořádný profesor moderních dějin
na Vídeňské univerzitě

Vladimír PALKO
(Slovensko)

matematik, bývalý ministr vnitra Slovenska

Mina ZIROJEVIĆ
(Srbsko)

právnička, docentka Právnické fakulty obchodu a soudnictví v Novém Sadu, členka expertní skupiny národní politiky na Ministerstvu zahraničních věcí Srbska

Petr DRULÁK
(Česká republika)

profesor Západočeské univerzity, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí ČR

(Slovinsko)

ředitel Slovinské knižní agentury, bývalý ministr zahraničních věcí Slovinska

Bartłomiej WRÓBLEWSKI
(Polsko)
právník, specialista na ústavní a evropské právo, poslanec polského parlamentu za stranu Právo a spravedlnost (PiS)

PROHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
"Svatý Vojtěch a středoevropský prostor"


Evropa se dnes nachází na historické křižovatce. Již delší dobu čelí závažným politickým, hospodářským i morálně-kulturním krizím, na jejichž řešení recepty posledních desetiletí nestačí. Zvlášť intenzivně si to uvědomují občané středoevropských národů, historicky spjatých s dědictvím sv. Vojtěcha, čelící dnes ohrožení společné kulturní identity, ekonomické druhořadosti či protichůdným zájmům velmocí. Apelujeme proto na politické představitele zemí středoevropského prostoru, aby nepřestávali usilovat o prohlubování dosavadní spolupráce ve všech oblastech, kde můžeme naše společné dědictví účinně chránit a naše společné zájmy autonomně, bez diktátu zvenčí, rozvíjet.

Hodnotový rámec této nově formované středoevropské vzájemnosti vychází z odkazu antiky, křesťanství a lidových tradic. Základními kameny takto ukotvené společnosti jsou přirozená rodina a národ. Základním principem užší formy spolupráce středoevropských států je respekt k jejich svrchovanosti. K užší spolupráci zemí středoevropského prostoru vyzýváme rovněž v oblastech vnější a vnitřní bezpečnosti, při ochraně hranic, při posilování hospodářské autonomie a soběstačnosti a v neposlední řadě při budování a propojování strategické infrastruktury.

Praha, 12. června 2022

O KONFERENCI

Spolek Patrimonium Sancti Adalberti (PSA) pořádal
pod záštitou arcibiskupa pražského a primase českého
DOMINIKA KARDINÁLA DUKY
mezinárodní konferenci
"SVATÝ VOJTĚCH A STŘEDOEVROPSKÝ PROSTOR"
v Praze 10. - 12. června, 2022.

Místem konání byl
OREA Hotel Pyramida
https://www.hotelpyramida.cz

Konference v roce 2022 diskutovala otázky užší spolupráce zemí středoevropského prostoru
v návaznosti na dědictví svatého Vojtěcha a na kulturní, historické, globálně politické, ekonomické,
obranné a bezpečnostní souvislosti.

Výchozím impulsem této diskuse je fakt, že se mění globálně politická situace Evropy.
Velmoci o novém uspořádání středoevropském prostoru, bez ohledu na názor jeho obyvatel,
nejen uvažují, ale i jej do určité míry plánují, samozřejmě ve svých vlastních zájmech.
Logika věcí proto velí, že by země středoevropského prostoru měly v této chvíli převzít iniciativu
a samy se aktivně zapojit do procesu definice a politického utváření tohoto prostoru.
Jsme totiž přesvědčeni, že dnes již žádný velký politický projekt
nemůže být vytvořen elitami bez aktivního zapojení širokých vrstev lidí.
Elity mohou některé věci urychlit.
Mohou přesně pojmenovat to, co lidé jenom nejasně cítí,
ale nemohou se bez souhlasu a podpory lidí obejít.

Koncert klasické hudby

MUSICA MINORE

Program vystoupení komorního souboru vážné hudby Musica Minore
v rámci mezinárodní konference "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor"

Wolfgang Amadeus MOZART:
Malá noční hudba (K.525), Allegro, Romance - Andante

Ján SKLADANÝ:
Invence pro dvoje housle

Frederyk CHOPIN:
Nocturne cis moll, op. posthume (arr. Austin Harning)

Béla BARTÓK:
Rumunské tance pro smyčcový orchestr (Sz.56 BB 68)

Josef SUK:
Meditace na chorál sv. Václave