PODPOŘTE NÁS 

Velmi si vážíme Vašeho zájmu finančně podpořit činnost spolku Patrimonium Sancti Adalaberti, z.s.
Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: psa@psazs.cz.
Rádi se s Vámi spojíme a probereme všechny náležitosti.

Postupujeme v této věci transparentně a profesionálně. Veškeré příspěvky na naši činnost realizujeme
 na smluvní bázi, která splňuje veškeré náležitosti související s poskytnutím daru.
S každou právnickou i fyzickou osobou, která nás podpoří, sepíšeme příslušnou
darovací smlouvu či v souladu s platnou legislativou rádi vystavíme příslušný doklad o přijetí daru.

Spolek získává pro svou činnost prostředky na základě darů českých právnických osob a spolků
 a příspěvků českých nadačních fondů a nadací, resp. darů identifikovaných českých fyzických osob; spolek neusiluje o žádné financování ze zahraničí.