PANELISTÉ

Vladimír PALKO
(Slovensko)

slovenský matematik, bývalý ministr vnitra Slovenska

Radek VONDRÁČEK
(Česká republika)

právník, poslanec PČR, bývalý předseda Poslanecké sněmovny PČR

Mina ZIROJEVIĆ
(Srbsko)
právnička, náměstkyně ministra školství Srbska, docentka Právnické fakulty obchodu a soudnictví v Novém Sadu

Zoltán FÜRJES
(Maďarsko)

náměstek státního sekretáře pro církev a vztahy s národními minoritami, kancelář premiéra Maďarska

Viktor KOSTOV
(Bulharsko)

právník, předseda bulharského hnutí Svoboda pro všechny

Zbigniew KRYSIAK
(Polsko)

profesor financí, Varšavská ekonomická škola

Moderátor: Petr DRULÁK
(Česká republika)

profesor Západočeské univerzity, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí ČR

Norbert van HANDEL
(Rakousko)

právník, podnikatel, poradce a předseda Rakouské ligy svatého Jiří

Stephen Nikola BARTULICA
(Chorvatsko)

poslanec chorvatského parlamentu a prezident chorvatského Centra pro kulturní obnovu

Dimitrij RUPEL
(Slovinsko)

sociolog, politik, diplomat, dramatik a bývalý ministr zahraničních věcí Slovinska

PROHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
"Budoucnost střední Evropy"


Evropa se dnes nachází na historické křižovatce a čím dál tím více se ukazuje, že užší spolupráce zemí středoevropského prostoru nemá alternativu. Středoevropané si uvědomují turbulentní vnější podmínky a rizika dané přechodem od unipolárního světa k multipolárnímu. Zároveň ekonomiky, závislé na centrech mimo jejich region, jsou ohrožovány ideologickými experimenty spojenými s tzv. green dealem či genderovou ideologií.

Středoevropská spolupráce by měla být založena na spolupráci národních států, obnově národohospodářského ekonomického myšlení a pro-populační politice, která jediná svědčí o zdravém rozvoji společnosti a řeší i otázku budoucího dostatku pracovní síly.

Apelujeme proto na politické představitele zemí středoevropského prostoru, aby nepřestávali usilovat o vytvoření středoevropského ekonomického regionu propojeného obchodem, investicemi, inovacemi a energetickou i dopravní infastrukturou. Vyzýváme také ke koordinaci národohospodářských strategií, jejichž součástí je i ambiciózní ochrana a podpora rodin. Palčivou otázku důchodové reformy doporučujeme řešit v souvislosti s cílenou pronatalitní politikou.

Praha, 14. října 2023

O KONFERENCI

Spolek Patrimonium Sancti Adalberti (PSA) pořádal
pod záštitou emeritního arcibiskupa
DOMINIKA KARDINÁLA DUKY
mezinárodní konferenci
"BUDOUCNOST STŘEDNÍ EVROPY"
v Praze 13. - 15. října, 2023.

Místem konání byl
OREA Hotel Pyramida
https://www.hotelpyramida.cz

Konference v roce 2023 reflektovala zejména skutečnost, že v měnícím se globálním uspořádání současného světa nemá užší spolupráce zemí středoevropského prostoru alternativu.

Středoevropané by proto neměli jen čekat na výsledek dohody velmocí o novém světovém pořádku, ale měli by v této chvíli převzít iniciativu a sami se aktivně zapojit do procesu definice a politického utváření geopolitického prostoru, ve kterém žijí.

Základní stavebním kamenem středoevropské spolupráce jsou národní státy.

K jejich zdravému utváření je nezbytná obnova národohospodářského ekonomického myšlení, společné infrastrukturní projekty a pro-populační politika, která jediná svědčí o zdravém rozvoji společnosti. Na tyto témata se soustředila diskuse v rámci stejnojmenných pracovních skupin konference.

Koncert klasické hudby

KONCERT PRO 51 STRUN
Kristina FIALOVÁ (viola),
Dominika SVOZILOVÁ (harfa)

Program vystoupení violistky Kristýny Fialové a harfistky Dominky Svozilové
v rámci mezinárodní konference "Budoucnost střední Evropy" s díly středoevropských autorů vážné hudby:

Tomas Albinoni:
Adagio

Grazyna Bacewitz:
Polské Capriccio

Antonin Dvořák:
Když mne stará matka

Ferenc Liszt:
Le Rossignol

Franz Kreisler:
Sicilienne a Rigaudone