Za účasti kardinála Duky hostil Pálffyho palác v Bratislavě seminář "Budoucnost střední Evropy"

12.06.2024

Zdroj: Patrimonium Sancti Adalberti (CZ) – Starobylý Pállfyho palác v centru Bratislavy hostil ve středu 12. června prezentaci projektu užší středoveropské spolupráce "Budoucnost střední Evropy". Akci pořádal spolekPatrimonium Sancti Adalberti ve s partnerskou slovenskou organizací - Institutem Ladislava Hanuse. Čestným hostem setkání byl emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, který s českým svatovojtěšským spolkem spolupracuje od jeho vzniku.

Na úvod účastníky pozdravil předseda Společnosti Ladislava Hanusa Juraj Šúst, který vyzdvihl, že právě středoevropské téma zaznívá v předvečer každoročních Bratislavských Hanusových dní.

Kardinál Duka ve svém úvodním slově vyzdvihl křesťanské kořeny evropské kultury, bez kterých Evropa nemůže být Evropou. V diskusi pak přirovnal současnou dobu ke kvasu, který předcházel událostem z přelomu let 1989-1990, které přinesly změny, jejichž hloubku si v té době dokázal představit jen málokdo.

Na kardinálova slova navázal matematik a bývalý ministr vnitra Slovenské republiky Vladimír Palko s příspěvkem "Střední Evropa jako alternativa krize Západu". Vyzdvihl fakt, že právě středoevropský prostor je odolnější proti rozkladným progresivistickým ideologiím dneška, které nevratně destruují západ našeho kontinentu.Ne náhodou se právě doc. Palko stal laureát ceny sv. Vojtěcha za rok 2022.

Osou prezentace byla publikace "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor", kterou český spolek Patrimonium Sancti Adalberti vydal v roce 2021 a kterou účastníci obdrželi v tištěné podobě.

Řečníci ve svých vystoupeních shrnuli hlavní myšlenky výše zmíněné publikace a celého tématu. Hodnotové ukotvení budoucí středoevropské spolupráce představil vydavatel, publicista a editor předmětného sborníku Michal Semín.

Profesor Západočeské univerzity v Plzni, politolog, publicista a bývalý náměstek ministra zahraničí ČR Petr Drulák se pokusil vyložit Globální aspekty nutnosti středoevropské spolupráce.

Na něj navázal Doc. Zdeněk Koudelka, právník, vysokoškolský pedagog a dlouholetý místopředseda ústavně-právního výboru sněmovny s úvahou Jaký státoprávní model je pro bližší spolupráci středoevropských zemí nejvhodnější

Seminář uzavřel Zdeněk Žák, odborník na dopravní infrastrukturu a distribuční sítě a bývalý ministr dopravy ČR svojí Vizí středoevropského ekonomického prostoru a jeho strategické infrastruktury.

Poté účastníci setrvali ve volné diskusi.