Ve starobylých prostorách Ferdinandihof ve Vídni se konal seminář "Budoucnost střední Evropy"

22.04.2024

Zdroj: Patrimonium Sancti Adalberti (CZ) – Ve spolupráci s rakouskou Ligou svatého Jiří (Saint George League) a časopisem Abendland pořádal spolek Patrimonium Sancti Adalberti v pondělí 22. dubna ve Vídni prezentaci projektu užší středoveropské spolupráce "Budoucnot střední Evropy" pro rakouské auditorium.

Akce se uskutečnila v centru rakouské metropole, v překrásných starobylých prostorách historické budovy Ferdinandihof v místnosti Sala Terrena. Atmosféru 19. století podtrhávalo i přírodní osvětlení při krbu a svíčkách.

Účastníky v úvodu pozdravil, právník, podnikatel a politický poradce, baron Norbert van Handel, předseda Ligy svatého Jiří, který vyzdvihl středoevropskou spolupráci jako jedinou možnou alternativu pro naše země v současném globálně se měnícím světě. Zdůraznil také, že klíčové je, aby myšlenky ukotvené středoevropské spolupráce nalezly postupně odezvu u politických elit středoevropských zemí. 

Osou prezentace byla publikace "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor", kterou český spolek Patrimonium Sancti Adalberti vydal v roce 2021 a závěry stejnojmenných mezinárodních konferencí, která se konaly v červnu 2022 a v říjnu 2023 v Praze.

Řečníci ve svých vystoupeních shrnuli hlavní myšlenky výše zmíněné publikace a celého tématu. Hodnotové ukotvení budoucí středoevropské spolupráce představil vydavatel, publicista a editor předmětného sborníku Michal Semín.

Profesor Západočeské univerzity v Plzni, politolog, publicista a bývalý náměstek ministra zahraničí ČR Petr Drulák se pokusil vyložit Globální aspekty nutnosti středoevropské spolupráce.

Na něj navázal Doc. Zdeněk Koudelka, právník, vysokoškolský pedagog a dlouholetý místopředseda ústavně-právního výboru sněmovny s úvahou Jaký státoprávní model je pro bližší spolupráci středoevropských zemí nejvhodnější.

Seminář uzavřel Zdeněk Žák, odborník na dopravní infrastrukturu a distribuční sítě a bývalý ministr dopravy ČR svojí Vizí středoevropského ekonomického prostoru a jeho strategické infrastruktury.

Poté účastníci setrvali ve volné diskusi.