The European Conservative o pražské Svatovojtěšské konferenci 2022: Boj s progresivistickou ideologií

10.11.2022

Zdroj: The European Conservative (EN) -Prestižní evropský čtvrtletník The European Conservative se sídlem v Budapešti přinesl ve svém podzimním vydání obsáhlou reportáž o mezinárodní konferenci "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor", která se konala letos v červnu v Praze. Pořadatelem byl spolek Patrimonium Sancti Adalberti ve spolupráci se svými partnery z Polska, Slovenska, Slovinsko a Srbska. Konference se zaměřila zejména na otázku hodnot, které jsou vlastní středoevropskému prostoru. Účastníci se shodli, že to jsou převážně tradiční evropské hodnoty jako křesťanství, rodina, národ a sociální solidarita. Kromě závěrečné deklarace konference, otiskl časopis také plné znění laureátské řeči slovenského matematika a bývalého ministra vnitra Vladimíra Palka s názvem "Progresivismus v 15 bodech", který získal cenu svatého Vojtěcha Pretium Sancti Adalberti pro rok 2022.