Tomáš Kulman: Rozvoj vlastní národní společnosti je odpovědí na objektivně nefunkční ideologii multikulturalismu

10.10.2023

Zdroj: Schuman Optics Magazine (PL) - Střední Evropa se od zemí západní Evropy liší svým historickým osudem nejen jedinečným zážitkem, desetiletí komunistické vlády, jak několikrát zaznělo od řečníků na naší konferenci.  Je to část Evropy, která byla vždy tradičně kontinentální, křesťanské a v určité opozici vůči atlantickému pojetí světa. Milan Kundera, nejpřekládanější český autor současnosti, definoval tento prostor jako,"maximum rozmanitosti na minimu prostoru". Středoevropané si chtějí zachovat své národní státy, své jazyky, svou kulturní identitu,svou suverenitu, ale zároveň chápou, že spolupráce se sousedními státy je nejen užitečná, ale i nezbytná. Ve světě velmocí, státy s deseti miliony obyvatel, nic neznamenají. Ale sdružení spolupracujících států s více než 100 milionů obyvatel, možná není "pólem světa", ale je jistě vážným partnerem pro vyjednání a dohody.