Přípravná před-konference určila hlavní témata podzimní mezinárodní konference "Střední Evropa na rozcestí"

17.06.2024

Zdroj: Patrimonium Sancti Adalberti (CZ) – Konferenční a sportovní areál Hotel Oáza v Říčanech u Prahy hostil v pondělí 17. června přípravnou před- konferenci, jejímž cílem bylo stanovit základní témata nadcházející 3. mezinárodní konferenci letos pod názvem "Střední Evropa na rozcestí", která se bude konat 25.–27. října 2024 v Praze, opět v hotelu Pyramida.

Konference se zúčastnili, kromě členů pořádajícího spolku Patrimonium Sancti Adalaberti, také představitelé partnerských organizací projektu užší středoevropské spolupráce z devíti zemí širšího středoevropského prostoru.

Účastníci se shodli, že aktuálně jsou klíčové zejména tři oblasti: bezpečnost (v širším slova smyslu), ekonomická spolupráce a reakce zemí střední Evropy na globální politické změny. K těmto okruhům pak účastníci vedli obšírnou debatu, která skončila definováním konkrétních podtémat, ke kterým by se měli vyjádřit jak hlavní hosté v panelové diskusi, tak experti v odborných sekcích zaměřených právě na tyto otázky.

Po skončení oficiální části jednání účastníky potěšilo vystoupení mladých umělců houslového Ševčíkova kvarteta, kteří zahráli díla středoevropských autorů, konkrétně Joseph Haydna, Roberta Schumanna, Bedřicha Smetany, Vladimíra Sommera a Antonína Dvořáka.

Závěr večer byl ponechán banketu a neformální diskusi účastníků.