Pod záštitou kardinála Duky a za účasti velvyslanců středoevropských zemí se v Břevnově konala prezentace projektu "Budoucnost střední Evropy"

22.05.2023

Zdroj: Patrimonium Sancti Adalberti (CZ) - V břevnovském klášteře benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty se v Praze v pondělí 22. května 2023 večer konala pod záštitou J. Em. Dominika kardinála Duky prezentace projektu "Budoucnost střední Evropy" za účasti velvyslanců a radů velvyslanectví sedmi středoevropských zemí. Setkání byl přítomen také ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek, poslanci Parlamentu ČR, osobnosti veřejného života a odborníci pořádajícího spolku.

Setkání cíleně předcházelo konání II. ročníku mezinárodní konference se stejným tématem, která se bude konat v Praze ve dnech 13. – 15. října 2023. Tato akce byla také příležitostí pro přípravnou schůzku jejích organizátorů, kterými kromě pořadatelského spolku PSA jsou také, obdobně jako v loňském roce, partnerské organizace ze zemí středoevropského prostoru.

Osou prezentace byla publikace "Svatý Vojtěch a středoevropský prostor", kterou český spolek vydal v roce 2021 a závěry stejnojmenné mezinárodní konference, která se konala v červnu 2022 v Praze za účasti zástupců šesti zemí středoevropského prostoru (České republiky, Polska, Slovenska, Rakouska, Slovinska a Srbska).

Panelisté setkání ve svých vystoupeních shrnuli hlavní myšlenky výše zmíněné publikace a celého tématu a zopakovali tak obsah březnového kolokvia tentokrát pro širší auditorium. Profesor Západočeské univerzity v Plzni, politolog, publicista a bývalý náměstek ministra zahraničí ČR Petr Drulák se pokusil vyložit Globální aspekty nutnosti středoevropské spolupráce. Na něj navázal Doc. Zdeněk Koudelka, právník, vysokoškolský pedagog a dlouholetý místopředseda ústavně-právního výboru sněmovny s úvahou Jaký státoprávní model je pro bližší spolupráci středoevropských zemí nejvhodnější. Vizi středoevropského ekonomického prostoru a jeho strategické infrastruktury představil odborník na dopravní infrastrukturu a distribuční sítě a bývalý ministr dopravy ČR Zdeněk Žák. Panel uzavřel vydavatel, publicista a editor předmětného sborníku Michal Semín, který se zaměřil na Hodnotové ukotvení budoucí středoevropské spolupráce.

Důstojnou tečkou za oficiální částí setkání bylo hudební vystoupení brilantního houslového Dua Agape, které tvoří Kateřina Krejčová a Klára Lešková. Na pořadu byli tři skladby středoevropských klasiků. Konkrétně - Heinrich Ignaz Franz Biber: Passacaglia, Béla Bartók: Výběr z tanců pro 2 housle a na závěr Antonín Dvořák: Romantický kus č. 1. Poté účastníci pokračovali v neformální diskusi při rautové večeři.